Podnošenje zahtjeva za informatičku podršku

Korisnici zahtjeve prema SIC-u podnose na jedan od sljedećih načina: 
- slanjem poruke sa službene E-mail adrese na e-mail adresu  čime se zahtjev automatizmom unosi u sustav za podršku
- popunjavanjem obrasca putem web sučelja na adresi https://sic.podrska.uniri.hr 
- telefonskim pozivom na broj 265-869 u slučaju nedostupnosti službenog E-maila i web sučelja.