VAŽNO!!!

Molimo Vas da nikako ne ustupate Vaše korisničke podatke nikome. Izbrišite poruke sličnog sadržaja, a ukoliko Vam nešto nije jasno, slobodno se obratite SIC-u na adresu elektroničke pošte sic@uniri.hr ili prijavite problem putem portala za djelatnike https://portal.uniri.hr/

Ustupanjem Vaših korisničkih podataka ugrožavate rad poslužitelja elektroničke pošte, što rezultira nemogućnošću slanja elektroničke pošte na većinu odredišta poput gmail.com, yahoo.com, aol.com, hotmail.com i dr.

Korisniku koji ustupi svoje korisničke podatke koje treća strana uglavnom koristi za slanje neželjene elektroničke pošte može se ukinuti AAI@EduHr elektronički identitet!!!

Prihvatljivo ponašanje korisnika CARNet mreže definirano je dokumentom ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0035.pdf