Podnošenje zahtjeva za informatičku podršku

Korisnici zahtjeve prema SIC-u podnose na jedan od sljedećih načina: 
- slanjem poruke sa službene E-mail adrese na e-mail adresu  čime se zahtjev automatizmom unosi u sustav za podršku
- popunjavanjem obrasca putem web sučelja na adresi https://sic.podrska.uniri.hr 
- telefonskim pozivom na broj 265-869 u slučaju nedostupnosti službenog E-maila i web sučelja. 

 

VAŽNO!!!

Molimo Vas da nikako ne ustupate Vaše korisničke podatke nikome. Izbrišite poruke sličnog sadržaja, a ukoliko Vam nešto nije jasno, slobodno se obratite SIC-u na adresu elektroničke pošte ili prijavite problem putem portala za djelatnike https://portal.uniri.hr/

Ustupanjem Vaših korisničkih podataka ugrožavate rad poslužitelja elektroničke pošte, što rezultira nemogućnošću slanja elektroničke pošte na većinu odredišta poput gmail.com, yahoo.com, aol.com, hotmail.com i dr.

Korisniku koji ustupi svoje korisničke podatke koje treća strana uglavnom koristi za slanje neželjene elektroničke pošte može se ukinuti AAI@EduHr elektronički identitet!!!

Prihvatljivo ponašanje korisnika CARNet mreže definirano je dokumentom ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0035.pdf