Zbog radova na IT sustavima povremeno će biti nedostupan UNIRI SharePoint Portal tijekom četvrtka 19.07. i petka 20.07. Nedostupni će biti i servisi koji surađuju sa SharePoint – om : kadrovska aplikacija, javni portal, smartx, aplikacija potpore.

U četvrtak, 12.04.2018., od 09:00 sati do završetka radova, mogući su povremeni prekidi i/ili usporavanje servisa koje SIC pruža svojim korisnicima.

U srijedu, 11.04.2018., od 09:30 sati do završetka radova, mogući su povremeni prekidi i/ili usporavanje servisa koje SIC pruža svojim korisnicima.