Dana 2.3.2017., u 11:26 h došlo je do ispada mrežne povezanosti ustanova članica CARNeta s područja Primorsko-goranske županije. Razlog ispada su bili interventni radovi pružatelja međugradske veze Odašiljači i veze d.o.o.