U četvrtak, 12.10.2017. od 06:00h do 08:00h vršiti ćemo redovno održavanje programske podrške središnjih servisa sustava AAI@EduHr. Mogući su kraći prekidi u radu nekih središnjih servisa sustava AAI@EduHr.